GEDA 500 Z_ZP

GEDA 500 Z/ZP

 

Direktförfrågan på denna produkt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Product Description

Transportplattform GEDA 500 Z/ZP har en korg på 1,7 x 1,4 m och ersätter den äldre modellen GEDA 6P. GEDA 500 Z/ZP är lättplacerad och lämplig för bakgårdar, trottoarer m.m.

Denna typen av hiss går under benämningen Transportplattform och är tillåtna för persontransport men är främst tänkta att användas för transport av material. I jämförelse med en personhiss där lyfthastigheten normalt ligger på 24->90 m/min är motsvarande lyfthastighet 12 m/min när transportplattformen används som personhiss. Vid transport av material är lyfthastigheten 24 m/min.

I enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG skall korgen på transportplattformar som används för persontransport vara utrustad med tak om riskanalysen anger att det finns risk för nedfallande föremål. I tillbehörssortimentet för GEDA 500 Z/ZP ingår bl.a. korgtak, stannplansgrindar, inhägnad m.m.

 Tekniska data: GEDA 500 Z/ZP
Lyftkapacitet (person- / materialtransport) 500/850 kg
Max. antal personer 5
Korgstorlek, invändigt mått 1,7 x 1,4 m
Max. bygghöjd 100 m
Lyfthastighet (person- / materialtransport) 12/24 m/min
Elektrisk anslutning 3,0/6,1 kW, 400 V, 16 A
Mastsystem GEDA Unimast
 Förankringsavstånd (1:a, mellanliggande, fri mastspets)  ≤ 4,0 / 6,0 / 3,0 m