Säkerhetsnät

Horisontella säkerhetsnät används som kollektivskydd vid byggen. Detta för att hindra personer och föremål från att falla ned vid konstruktion av hus, industrianläggningar, lagerbyggnader, broar och annat.