Nedfallsskärmar

Nedfallsskärmar, den senaste innovationen för skydd. Framför allt vid höghusbyggen. De är specifikt utformade för att fånga upp fallande personer och föremål.