Klätterställningar

GEDA MCP kan i många fall helt ersätta ställning vid fasadrenoveringar. Masten fästs i fasaden och erbjuder snabb montering och samtidigt liten åverkan på fasaden.