Hängställningar

En hängställning fästs på byggnadens tak och hänger i wire utanför fasaden. Anordningen ersätter fasta ställningar.