Slodor Materialbaskrar

Slodor och materialbaskrar för transport av byggavfall, antingen med kran eller gaffeltruck.