DNA-märkning

DNA-märkning används för att identifiera stulna föremål vilket gör det lättare att återfå föremålen och ökar chanserna för att brottet klaras upp. Den DNA-märkning som Alustep erbjuder består av en vätska som är unikt DNA-kodad för varje användare. Vätskan appliceras på alla föremål av värde, vilka sedan är identifierbara. I vätskan finns DNA samt tusentals unikt kodade mikropartiklar som är ett komplement till DNA-märkningen och ett alternativt sätt för polisen att identifiera föremålen.