Tungavstängning

Trafikbarriärer i form av spärrbalk, tungavspärrning, tungavstängning för avstängning runt schakt och gropar i trafikmiljö.