Körgrindar och gånggrindar

Körgrindar och gånggrindar är lämpliga att använda för inpassering för olika typer av avspärrning och avstängning.