Taklift

Användning av takliftar är ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt att transportera material från marknivå till taket. Takliftarna används till exempel för transport av taktegel och takpapp eller vid installation av solpaneler.