Person och materialhissar

Bygghissar transporterar både personer och material till höjder på upp till 400 m. Korgen är helt klädd vilken medger lyfthastigheter på 90 m/min oavsett om bygghissen används för person- eller materialtransport. I GEDA Multiliftserien är basenheten komplett med grundram, inhägnad, korg och motortransmission vilket ger mycket snabba och kostnadseffektiva installationer.