Elkablar

Elkablar och matarkablar för tillfälliga elinstallationer på byggarbetsplatser. Elkablarna finns mellan 10A och 63A, för högre belastningar används lågspänningskabel.