Byggel och Byggbelysning

Alustep levererar allt som har med byggel och byggcentraler att göra: elkablar, huvudcentraler, undercentraler och fördelningscentraler. Dessutom har vi ett brett program rörande byggbelysning – allt från inomhusbelysning som strålkastare, kedjebelysning och bojbelysning till belysningsmaster i höjder mellan 5 till 12 meter med Metallhalogen- eller LED-armaturer.