Bodtrappor

Alusteps patenterade bodtrappa för snabb och enkel montering av trappsystem anpassade till svenska standardbodar. Modulsystem med 800, 900 eller 1200mm bred trappa eller som brandtrappa för nödutrymning.