Byggbodar och Byggvagnar

Vi löser ditt behov av personalutrymmen på byggarbetsplatsen: Vi kan erbjuda vagnar i olika utföranden för de kortare arbetena, eller arbetsbodar i form av manskapsbodar och kontorsbodar för de större och längre arbetena. Är det hela bodetableringar som behövs så har vi lång erfarenhet av även det